0-3222-2222 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)
IMG-LOGO

TNL STEEL

ศูนย์รวมเหล็ก เพื่อจำหน่าย และจัดหาเหล็กทุกประเภท ครบถ้วนในที่เดียว คุณภาพตรงตามมาตรฐานอุสาหกรรม

TNL STEEL

ศูนย์รวมเหล็ก เพื่อจำหน่าย และจัดหาเหล็กทุกประเภท ครบถ้วนในที่เดียว คุณภาพตรงตามมาตรฐานอุสาหกรรม

TNL STEEL

จากเมื่อกว่า 30 ปีก่อน โดยเริ่มทำธุรกิจเหล็กจากการรับซื้อและจัดหาเศษเหล็กในนาม บริษัทวิเศษกุล สตีล จำกัด ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการหลอมเหล็กให้แก่โรงงานต่างๆ ในประเทศ เมื่อโรงงานแปรรูปแล้ว บริษัทฯ ก็จะรับซื้อเหล็กแปรรูปมาจำหน่ายต่อ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวและด้วยแนว ความคิดของผู้บริหารุ่นสู่รุ่น ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง จึงจัดตั้งบริษัท ที.เอ็น.แอล.สตีล จำกัด เป็นศูนย์รวมเหล็ก เพื่อจำหน่าย และจัดหา เหล็กทุกประเภท เพื่อความต้องการของลูกค้า

Featured Products

IMG-PRODUCT

เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้นข้ออ้อย

IMG-PRODUCT

ตระแกรงเหล็กไวร์เมช

ตระแกรงเหล็กไวร์เมช

IMG-PRODUCT

เหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี

IMG-PRODUCT

เหล็กกล่องแบน

เหล็กกล่องแบน

IMG-PRODUCT

เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ

IMG-PRODUCT

เหล็กฉาก

เหล็กฉาก

IMG-PRODUCT

เหล็กแผ่นดำ

เหล็กแผ่นดำ

IMG-PRODUCT

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน